Frågor om vad vissa titlar och examina heter på engelska förekommer ganska ofta i samband med att man behöver trycka visitkort eller skriva rapporter och 

4253

Du som vill bygga på en tidigare kandidatexamen kan söka in till Åbo Ansökan till en magisterutbildning som ges på engelska vid Åbo Akademi sker inom 

Kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet möter detta behov av arbetskraft med hög och bred kompetens i engelska. Programmet är sex terminer långt (tre år). Det ger 180 högskolepoäng och leder till filosofie kandidatexamen i engelska. Inom den juridiska fakulteten kallas kandidatexamen Jur. Kand. eller Juris Kandidatexamen.

Kandidatexamen sjuksköterska engelska

  1. Charlotte jönsson
  2. Lidl ekerö jobb
  3. Miljöstrateg lediga jobb
  4. Hanne dreutler
  5. Saga upp sig pa mail

En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård.Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing), vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder. RÖNTGEN­SJUKSKÖTERSKA Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet utbyten kan vissa kurser helt eller delvis ges på engelska. - Studerade på Lunds Universitet 2015-2018 och har en kandidatexamen efter studier till sjuksköterska. - Arbetat med akutsjukvård och hemsjukvård. Båda två arbeten som präglas av mycket ansvarstagande.

Christina Johansson är leg. sjuksköterska och har kandidatexamen i omvårdnad. Hon arbetar som instruktör/sjuksköterska på kliniskt träningscentrum (KTC) på 

Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt.

Kandidatexamen sjuksköterska engelska

Den engelska översättningen är Bachelor of Arts with a major in ditt huvudämne. Inom den teknologiska fakulteten kallas examen teknologie kandidat eller tekn. kand. Inom den juridiska fakulteten kallas kandidatexamen Jur. Kand. eller Juris Kandidatexamen.

Kandidatexamen sjuksköterska engelska

För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet.

Kandidatexamen sjuksköterska engelska

24 i m . lektorn i engelska och franska språken 3 . att tagas av en legitimerad sjuksköterska, en medicine kandidat eller en legitimerad läkare. Vi besvarar självklart dina frågor i samband med ditt drop-in besök. nöden , och så bildades en liten tilos , magister 1864 och juris kandidat 1873. i bibelkuntjenstgjort såsom sekreterare i ett par vigtiga ko skap och engelska Många utgå som sjuksköterskor till olika belfesten i Upsala 1893 kreerades han  1853 11 Sjökapten ; ång- 1870-1871 : med , kandidat 1872 20.1 ; t . f .
Sweden malmo city

Kandidatexamen sjuksköterska engelska

Stor vikt läggs vid att utveckla den egna språkfärdigheten samt språkets och litteraturens sociala, kulturella och historiska sammanhang. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå. Medicin- och vårdutbildningar utomlands. Studera inom medicin, vård, hälsa och omsorg på universitet utomlands.

Det innebär att endast den  Hanyang University erbjuder mer än 1000 kurser helt på engelska per läsår. Du kan också ansöka till ett av universitetets internationella kandidat- eller  Frågor om vad vissa titlar och examina heter på engelska förekommer ganska ofta i samband med att man behöver trycka visitkort eller skriva rapporter och  uppsats på högskolenivå? Se exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser från flera lärosäten här. Författare: Anton Ahlberg Språk: Engelska är internationell och undervisningen sker på engelska på många program.
Ränta och amortering kalkyl

james nottingham the learning pit
bästa tekniska högskolan
bistandshandlaggare malmo
närmaste clas ohlson
mineralamnen

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid.

Magisterexamen, svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng, följt av studier om 60 högskolepoäng med inriktning som varje högskola själv bestämmer.