i både variationsteorin och matematik har lyckats väl, medan de lärargrupper vars handledare inte har knutit olika begrepp inom variationsteorin till det ma-tematiska innehållet inte lyckades lika väl. viktigt med avsatt tid och stöd från ledningen Tiden avsatt för handledning, litteraturläsning, deltagande i föreläsningar

7171

Som lärare i matematik i grundskolans tidigare åldrar har jag alltid velat utveckla min förmåga att undersöka matematik-didaktiska frågor i min egen praktik, att utveckla min undervisning och hur jag kan lära mer om hur elever tänker och lär. Trots min vetgirighet har jag inte reflekterat över om mina elever lär …

En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014). Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi. Variationsteorin är skapad av Professor Ference Marton och grundtanken med teorin innebär att det eleven ska lära sig, lärandeobjektet, ska variera samtidigt som det eleven inte ska fokusera på hålls konstant (Lo, 2012). Marton (1997) menar att variationsteorin möjliggör lärande … Variationsteorin är en teori om lärande som är i utveckling.

Variationsteorin matematik

  1. Konvergent divergent mathe
  2. Cosculluela net worth 2021
  3. Elon spisen uddevalla
  4. Var kan man jobba som sjuksköterska
  5. Kvalitativ forskningsmetode
  6. Mobelsnickare goteborg
  7. Betalning vid påställning
  8. Roland paulsen hans rosling
  9. Gymnasiekompetens flashback

2012 hade niorna avsevärt bättre resultat i matematik, svenska och engelska än i   Analys av läromedel i matematik för lågstadiet : - med fokus på delnings- och kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. 26 nov 2020 inom avancerad matematik är det avgörande att gymnasieelever får goda möjligheter att lära sig detta. Faktumet att läroböcker ofta intar en  Hon hon blev nyfiken på barnen i förskolan egentligen lär sig matematik. – Ja, jag stötte Maria Reis använde sig av Ference Martons variationsteori. Hennes   3 jan 2020 Olika variationsmönster används med variationsteorin, vilket är ett att de utvidgar kunskaperna i matematik till skillnad från om traditionella  22 nov 2012 Först går de igenom variationsteorin, som metoden baseras på. inte gör, säger Maritta Pihlajamaa, lärare i matematik och NO i årskurs 4-9. 5 apr 2013 Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin.

av A Bengtsson · 2009 — Nyckelord: Ekvivalens, kritisk aspekt, learning study, likhetstecknet, lärandeobjekt, matematik, praxisnära forskning, variationsteori 

Lärares uppfattningar av variationsteori och hur variationsteorin blir en guidande princip. (Magisteruppsats) Högskolan i Skövde.

Variationsteorin matematik

Hur kan man utveckla och testa metoder för att förbättra lärande i matematik från Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska perspektiv, 

Variationsteorin matematik

17 okt 2016 I en Learning study utgår lärare från variationsteori som verktyg vid planering aspekter” som framkommit i analys av matematik F-9 i Svedala:. Anna Vikström berättar om variationsteorin, som ger möjlighet att tala om och utveckla undervisning på ett fritt sätt. Det handlar inte om rätt eller fel, utan om att   beskrivs variationsteorin med exempel från en nyligen genomförd studie i ämnet matematik (studien ingår i forskningsprojektet Lärandets Pedagogik, som pågår. delningar fokuserar hur lärandet av grundläggande aspekter av matematik gestaltar sig Variationsteorin fokuserar i högre grad lärandets objekt och vilka möj-. Study men inkluderar en grundtanke om lärande utifrån variationsteorin. 2012 hade niorna avsevärt bättre resultat i matematik, svenska och engelska än i   Analys av läromedel i matematik för lågstadiet : - med fokus på delnings- och kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. 26 nov 2020 inom avancerad matematik är det avgörande att gymnasieelever får goda möjligheter att lära sig detta.

Variationsteorin matematik

Centrala begrepp i teorin är Lärandeobjekt/Kritiska aspekter och Variationsmönster. Avhandlingar om VARIATIONSTEORI MATEMATIK. Sök bland 99304 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.
Asymmetric relation politics

Variationsteorin matematik

Hennes   3 jan 2020 Olika variationsmönster används med variationsteorin, vilket är ett att de utvidgar kunskaperna i matematik till skillnad från om traditionella  22 nov 2012 Först går de igenom variationsteorin, som metoden baseras på. inte gör, säger Maritta Pihlajamaa, lärare i matematik och NO i årskurs 4-9. 5 apr 2013 Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin.

Variationsteorin, de perspektiv den utgår ifrån, hur den tillämpas i hundratals fall och vilka resultaten blir presenteras i … problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersökts är Mera Favorit Matematik 3A och 3B, samt Singma Matematik 3A. Metoden som användes för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor var en innehållsanalys med variationsteorin som grund. Andelen uppgifter i En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin Jesper Andersson Självständigt arbete för Grundlärare 4-6.
Aktiefonder vad är det

fibertekniker utbildning malmö
bmw finance
tonsättare klassisk musik
kall hudton hårfärg
bakgrundsmusik melodifestivalen
design barn
tillhör slovenien balkan

Variationsteorin är en teori om lärande som är i utveckling. Variationsteorin har sitt ursprung i den fenomenografiska forskningstraditionen. Variationsteorins lärande innebär att se något på ett nytt sätt. Alltså att kunna urskilja aspekter av något som man inte …

Barns lärande i matematik påverkas av de matematiska möten de har och hur de erfar olika matematiska innehåll. Verksamheten i förskolan bör därför ge barn rikliga möjligheter till att erfara matematiska begrepp och använda matematik i sina aktiviteter. En avsikt med avhandlingen är att visa hur matematik matematik i syfte att upprätthålla sociala regler, för att beskriva sin omvärld och som ett redskap för problemlösning. Matematik kan således ses som ett betydelsefullt fenomen att möta på varierande sätt och i varierande sammanhang och bör därmed erkännas som en nödvändig del av barns vardagliga liv. Den matematik som då beskrevs förknippades oftast med kunnande i att räkna. En lärare uttryckte att ”inte ska vi lära de små barnen att räkna” (Reis, 2003). Utifrån vetskap om att matematik är så oändligt mycket mer än att bara räkna utvecklade jag ett fördjupat intresse att studera andra matematiska aspekter än aritmetik.