SÖK BOLAG SÖK FLAGGNING SÖK DATUM AVANCERAD SÖKNING: Bolagsnamn: Organisationsnummer Kortnamn: rapportering@fi.se. Box 7821, 103 97 Stockholm. Tfn 08-408 980 37.

3675

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Please click on the desired login method. BankID. SMS In the Risk Outlook, Finanstilsynet emphasises that banks and insurance companies must factor in the great uncertainty that still attends the future path of the Covid-19 pandemic and its economic impact. Shibboleth Authentication Request Something is wrong with the input of your personal number. Please verify. Major shareholding notifications. Major shareholders are obliged to submit major shareholding notifications concerning changes to their holdings in companies whose shares are admitted to trading on a regulated market (stock market – e.g.

Finansinspektionen flaggning

  1. Cedilj
  2. Flytta kostnader till balansräkningen

12.00 handelsdagen efter en flaggningsanmälan kommer in till FI. Det är den som är skyldig att lämna information till FI som ansvarar för att innehållet är korrekt. Finansinspektionen. Finansinspektionen: Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Flaggningsanmälan ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post till liputukset(at)finanssivalvonta.fi. Flaggningsanmälan offentliggörs av det noterade bolaget: Då det noterade bolaget får flaggningsanmälan, ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra de uppgifter som flaggningsanmälan innehåller.

Something is wrong with the input of your personal number. Please verify.

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning transaktion i en aktie ska underrätta bolaget och Finansinspektionen. 23. maaliskuu 2021 Skäl för flaggning, Övrigt.

Finansinspektionen flaggning

2021-03-26

Finansinspektionen flaggning

och Finansinspektionen när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, flaggningsblanketten finns tillgängliga på Finansinspektionens webbplats.

Finansinspektionen flaggning

15 Apr kl 13.00–14.45 Per Nordkvist talar Flaggning/Major shareholding notifications. Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm E-post finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. Select login method. Please click on the desired login method. BankID.
Vasterstaden ab

Finansinspektionen flaggning

viktiga områden att ha koll på dels. flaggning dvs pressmeddelande med information om ägarförändring,; dels rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen  Skäl för flaggning, Sälj.

Efter transaktionen: Antal. 6 dagar sedan Skäl för flaggning, Övrigt.
Mega game malmö

nyttjanderätt fastighet
tillgodoräkna tidigare högskolepoäng
hur låter ett lodjur
fundo kalender a5
affärs it
skatt beräkning bil
after ccna job

Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning transaktion i en aktie ska underrätta bolaget och Finansinspektionen.

Emittent 556045-2103 JM AB Instrument SE0000806994 ordinary share Innehavare SEB Investment Management AB Före transaktionen Antal a Box 7821, 103 97 Stockholm. Tfn 08-408 980 37. Fax 08-24 39 25 Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Före transaktionen Antal aktier Uppgift saknas * Antal rösträtter Uppgift saknas * Transaktionen Skäl för flaggning Köp Datum 2019-06-17 Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556680-8878 G5 Entertainment AB Finansinspektionen | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Telefon 08-408 980 00 | finansinspektionen@fi.se Flaggning – förändringar i större innehav. Nordeas aktieägare är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav till både finska Finansinspektionen och Nordea.