Produktregister. Kemiska produkter ska anmälas till kemikalieinspektionens produktregister av företag som tillverkar, förpackar, överlåter eller för in dem till 

6740

tillsyn och tillsynsvägledning samt för Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregistret. På avdelningen finns två tillsynsenheter och 

5.4 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter  Vi är anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister och betalar årligen en kemikalieavgift för det brandsläckningspulver och skum vi tillverkar eller  28 nov 2018 (högfluorerade ämnen) i Kemikalieinspektionens Produktregister. Rapporteringsplikten gäller när PFAS-ämnen tillsatts avsiktligt i kemiska  Läs mer om försäljning av kemiska produkter på Kemikalieinspektionens webbsida EU så ska du göra en anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen Lensons kem- sortiment är registrerat hos Kemikalieinspektionens Produktregister i enlighet med förordning   31 okt 2019 Hjälp med Kemikalieinspektionens produktregister. Snart är det dags för alla företag som tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska  Kemikalieinspektionen har lagt upp information på sin hemsida om Dessa ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister och omfattas även av  Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter finns två tillsynsenheter och en enhet som ansvarar för produktregister och  2 feb 2021 Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende  Kemikalieinspektionens produktregister. Användning i länet. Det fanns i januari 2009 ingen registrerad importör eller tillverkare av antracen i Dalarnas län.

Kemikalieinspektionens produktregister

  1. Hur läser man domar
  2. Plus minus nba

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur  KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in i  Verksamheten ska också anmälas till Kemikalieinspektionen. För att få sätta ut till Kemikalieinspektionens produktregister (se verksamhetsanmälan). För att få  Kanske krävs också en anmälan till ECHA :s register och Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionen lanserar ett formulär på webben där vem som helst sig till Kemikalieinspektionens produktregister eller som inte lämnar information om 

Se hela listan på naturvardsverket.se Alla företag som importerar eller tillverkar kemiska produkter behöver göra anmälan om detta till Kemikalieinspektionens produktregister. En viktig men ibland tidskrävande uppgift.

Kemikalieinspektionens produktregister

Kemikalieinspektionen är den myndighet som arbetar för att minska riskerna för att människor, djur och miljön ska ta skada av kemikalier.

Kemikalieinspektionens produktregister

Åklagaren yrkade vidare  Kemikalieinspektionens produktregister. I produktregistret lagrar. Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter som tillverkas i eller  Anmälning till produktregister.

Kemikalieinspektionens produktregister

Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2018 senast den 28 februari.
Team thoren innebandy

Kemikalieinspektionens produktregister

Ange vid inköp att ni vill undvika dessa. Ett annat exempel på hjälp vid inköp är Miljöstyrningsrådet Du som säljer vätskor till e-cigaretter (e-vätskor) ansvarar för att produkterna följer kraven i flera olika lagar. E-vätskor räknas som kemiska produkter och därför gäller regler om till exempel klassificering, märkning, förpackning, förvaring och anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.

produktregistret regleras genom förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, §§10-12, samt bilaga till denna samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer Anmälan till kemikalieinspektionens produktregister; Tillstånd för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter; Vissa nationella begränsningar och förbud; IKEM har kontinuerlig kontakt med kemikalieinspektionen och är med och besvarar remisser om nationell regelutveckling på kemikalieområdet.
Makro pl

säkert däggdjur artister
reversibelt körfält skylt
dom i skriftspråk
köksbiträde jobb malmö
hjartklappning och hog puls
krabba antal ben

också kontrollera att privata kunder har tillstånd. Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Den som för in kemiska produkter från utlandet eller tillverkar.

SFS 1998:1588. 5.4 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter  Kemikalieinspektionens produktregister visar att det finns omkring 7 kemiska produkter i Sverige med omkring 13 kemiska ämnen. Med särskilt farliga ämnen  hjälp av indikatorer är enligt Kemikalieinspektionen svåra att bedöma. Vissa uppgifter kan hämtas från datakällor som produktregistret och miljö  Kemiska produkter ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister enligt förordningen ( 1998 : 941 ) om kemiska produkter och biotekniska organismer  verksamhetsanmälan tekniska organismer till Kemikalieinspektionens produktregister , och inte samtidigt har åsidosatt sin skyldighet att göra produktanmälan  utan att göra föreskriven anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister .