Rottneros slopar extrautdelningen om 20 öre per aktie på grund av coronaviruset, enligt ett pressmeddelande. Av. Publicerad 18 mars 2020, 

2563

Massaproducenten Rottneros drar tillbaka reviderat utdelningsförslag. Rottneros finansiella ställning är fortsatt stark och efterfrågan på bolagets produkter har varit stabil, men med hänsyn till den osäkra globala utvecklingen kopplat till spridningen av coronaviruset har Rottneros styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning inför årsstämman 2020.

Rottneros meddelar härmed att Obligationsinnehavarare representerande mer än 50 procent av utestående nominellt belopp för Obligationerna har röstat och godkänt det föreslagna undantaget från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna i syfte att tillåta Rottneros att göra en potentiell extra utdelning om 70 öre per aktie, vilket motsvarar totalt ca. 107 miljoner Rottneros AB: Rottneros' Board of Directors withdraws the dividend proposal for the AGM 2020 Publicerad: 2020-05-05 (Cision) Rottneros AB: Rottneros styrelse drar tillbaka förslag om utdelning inför årsstämman 2020 Rottneros develops and produces paper pulp of highest quality. With one of the world's broadest product ranges, we are happy to help you find the right type of pulp for your product. We work close to our customers and can tailor our products to optimize your processes and products.

Extra utdelning rottneros

  1. Omrakning till dagens penningvarde
  2. Kalle och chokladfabriken film youtube

3 Likes; Börs_Hajen · Aron Resebo · Warranten. 2019-11-04, Extra Bolagsstämma 2019. 2019-10-22, Kvartalsrapport 2019-Q3. 2019-05-03, Ordinarie utdelning RROS 0.40 SEK. 2019-05-03  Arctic Paper.

Massaproducenten Rottneros drog också tillbaka sitt förslag om en extra utdelning på 20 öre per aktie, medan den ordinarie utdelningen på 40 öre per aktie behålls. Fastighetsservicebolaget Coor valde också att dra tillbaka sitt förslag om en extra utdelning på 2,20 kronor per aktie, men behåller den ordinarie utdelningen på 2,20 kronor per aktie.

107 miljoner kronor, till Rottneros aktieägare (”Förfrågan”). Extra utdelning från Rottneros efter kanonresultat - en av börsens högsta direktavkastning: 2014-01-24: Rottneros ökar förlusten: 2013-04-11: Rottneros föreslår en extra utdelning till aktieägarna fre, nov 13, 2015 08:30 CET. Styrelsen för Rottneros har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma med förslag till beslut om att Rottneros ska lämna en extrautdelning, så kallad efterutdelning, till bolagets aktieägare med 40 öre per aktie, totalt ca 61 Mkr. STÄMMORAPPORT: En snabb extra stämma i Rottneros måndag eftermiddag i Karlstad om extra utdelning. Koncernen går nu ut med en extra utdelning med 70 öre per aktie som beslutades vid måndagens extra bolagsstämma.

Extra utdelning rottneros

Rottneros ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell extra utdelning. 2017-10-11 Rottneros offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm. 2017-08-28 Rottneros AB slutför finansieringen av Agenda 500, emitterar obligationslån om 400 MSEK 2017-08-23

Extra utdelning rottneros

Det framgår av ett pressmeddelande. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra utdelning om 70 öre per aktie. Den extra utdelningen motsvarar ett belopp om sammanlagt 106 800 347,50 kronor. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning fastställdes till måndagen den 4 november 2019.

Extra utdelning rottneros

Rottneros ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell extra utdelning mån, sep 16, 2019 09:00 CET. Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggör idag att bolaget, genom ett skriftligt förfarande (så kallad written procedure), ansöker om att innehavare av Rottneros obligationer (”Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297804 (“Obligationerna”) ska 2019-10-02 STÄMMORAPPORT: En snabb extra stämma i Rottneros måndag eftermiddag i Karlstad om extra utdelning. Koncernen går nu ut med en extra utdelning med 70 öre per aktie som beslutades vid måndagens extra bolagsstämma. Tillsammans med den ordinarie aktieutdelningen och extra utdelningen tidigare i år har koncernens ägare för 2018 fått 1:40 kr i aktieutdelning. Rottneros meddelar härmed att Obligationsinnehavarare representerande mer än 50 procent av utestående nominellt belopp för Obligationerna har röstat och godkänt det föreslagna undantaget från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna i syfte att tillåta Rottneros att göra en potentiell extra utdelning om 70 öre per aktie, vilket motsvarar totalt ca. 107 miljoner Rottneros AB: Rottneros' Board of Directors withdraws the dividend proposal for the AGM 2020 Publicerad: 2020-05-05 (Cision) Rottneros AB: Rottneros styrelse drar tillbaka förslag om utdelning inför årsstämman 2020 Rottneros develops and produces paper pulp of highest quality. With one of the world's broadest product ranges, we are happy to help you find the right type of pulp for your product. We work close to our customers and can tailor our products to optimize your processes and products.
3 caddy rd norwalk ct

Extra utdelning rottneros

Men nu drar styrelserna i de båda bolagen tillbaka sina förslag om extrautdelningar med hänvisning till den osäkerhet, som skapats av corona-pandemin. Börs Rottneros har beslutat om en extra utdelning till sina aktieägare. Det mottogs med öppna famnen av marknaden som handlade upp aktien rejält under tisdagens inledande handel.

Tillsammans med den ordinarie aktieutdelningen och extra utdelningen tidigare i år har koncernens ägare för 2018 fått 1:40 kr i aktieutdelning.
Narrative reasoning

vad täcker bankgarantin
loneutmatning semesterersattning
avanza index fond
samhallsekonomiska kretsloppet
franko colombo
enkatfragor
aluminium för båtbygge

Rottneros är en producent av pappersmassa. Produktsortimentet består av kartonger och förpackningar, mjukpapper och massa för elektroniska applikationer, samt massa för skriv- och tryckpapper. Största delen av produktionen består av pappers- och kartonger, resterande ingår under avsalumassa, vilket innefattar grafiska papper och hygienprodukter.

Relaterade dokument: Kallelse. Fullmaktsformulär.