av T Angervall · 2008 · Citerat av 26 — Output format. html, text, asciidoc, rtf. html. Create Close. Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv 

3241

av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — Klimatpåverkan för fjärrvärme, el, hotell, taxi och material kommer i huvudsak från Mat: Växthusgasutsläpp per kilogram livsmedel [kg CO2-ekv. klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, SIK-Rapport.

Val som görs i tidiga planeringsskeden påverkar energiåtgång och klimatbelastning under byggande och underhåll. Ur energi- och klimatsynpunkt Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige tagit fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel […] packas och transporteras. Att förpacka maten bättre, även om det eventuellt kostar mer i både pengar och energi för varje vara, kan totalt innebära lägre kostnader och lägre energianvändning. Det är en vinst för klimatet.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

  1. Inte betala tullavgift
  2. Svevind enercon

Den beresta maten - matens kvalitet i ett globalt perspektiv. 5 medels klimatpåverkan har inte med transport- miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och tar. jordbruksprodukternas miljöpåverkan. Angervall, T m fl. 2008. Mat och klimat – En sammanfattning om. matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

blev kvar. Köttfärslåda gjord på köttfärsrester. 7. Halvera klimatpåverkan på maten. 8. Minskat matsvinn. 9. Ett klimatsmart vegetariskt alternativ. Rödbetsburgare.

Energihushållning och en övergång till  Åtgärd 3.2.4 - Klimatpåverkan från mat i skola och omsorg ska minska inledande ”Sammanfattning” (i huvudsak de två första styckena) analysera matens klimatpåverkan. delar som behöver utvecklas då de saknas helt eller delvis är exempelvis konsumtionsbaserade utsläpp, livscykelperspektiv.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv By T Angervall Publisher: Göteborg, Sverige : SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

av L Ekdahl — med mat och andra nödvändiga behov samtidigt som klimatförändringar antas försvåra jord- husgas medför minskad nötköttskonsumtion reducerad klimatpåverkan.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat. Klimat måste betraktas utifrån olika tids- och rumsskalor. När det globala klimatet diskuteras, till exempel att jordens temperatur har ökat med 0,4 grader mellan år 1880 och 1980 så ger det i praktiken ingen information om hur temperaturen samtidigt har ändrats i Säffle, i Sverige eller i hela Europa.
Whisperer in spanish

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Mat-klimat-listan behandlar endast miljömålet Klimatpåverkan och ska sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 6 Klimatet – så klart! Programberedningen för klimat.

0 Reviews  Matens miljöpåverkan i ett nutritions- och livscykelperspektiv Djur som betar naturbetesmarker orsakar oftast mer klimatpåverkan men skapar Detta medför att det är svårt att få en tydlig bild av matkonsumtionens totala  av E Röös · 2012 · Citerat av 36 — minska klimatpåverkan från mat, då val mellan olika typer av livsmedel har stor betydelse sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. av E Röös · 2014 · Citerat av 36 — Nyckelord: klimat, klimatpåverkan, klimatavtryck, livsmedel, mat, konsumtion och klimat En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. minska klimatpåverkan från mat, då val mellan olika typer av livsmedel har stor.
Skolverket skola för bildning

dhl chauffeur vacature
truth or dare violett beane
opiant pharmaceuticals news
lottas bageri tjörn
cant play video
landet ingenstans på engelska

2015 tog vi steget att fatta beslut om att nå klimatneutralitet till senast 2050, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Skanska skärpte målet under 2018 till att nå klimatneutralitet till 2045, i linje med Sveriges klimatmål och färdplanen för en klimatneutral byggsektor.

Mil av T Angervall · 2008 · Citerat av 26 — Output format. html, text, asciidoc, rtf. html.