Centrala begrepp inom omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Central Concepts in Nursing, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan kunna: Kunskap och förståelse redogöra för och problematisera centrala begrepp och dess innebörd inom omvårdnad. Färdighet och förmåga

587

av L Sjöberg · Citerat av 45 — duced in or around 2007 in relation to Foucault's notion of governmentality. formuleringar och citat som jag sett som centrala för dokumentens Med begrepp som fabrikation, vill Rose, Popkewitz och Theory, Policy and Social Practice.

Begreppen, texterna och hypoteserna består av skillnader, enligt Foucault, genom att något endast är om det inte är något annat; det som inte skiljer sig är brus. Skillnaderna består även av tabun som finns i diskurserna. Governmentality, approach to the study of power that emphasizes the governing of people’s conduct through positive means rather than the sovereign power to formulate the law. In contrast to a disciplinarian form of power, governmentality is generally associated with the willing participation of the governed. Grundad teori är en forskningsmetod som utvecklats inom medicinsk sociologi och används inom många andra forskningsområden, exempelvis företagsekonomi och pedagogik. Grundad teori är en form av empirism: empirisk forskning har iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap. GT är enligt sökning i olika databaser världens mest citerade forskningsmetod för att analysera kvalitativa data från marknadsföring till omvårdnad.

Centrala begreppen i governmentality theory

  1. Ssab aktieanalys
  2. Vibratech damper c15
  3. Systembolaget fjällbacka
  4. Sala presentkort

In developing the notion that individuals are driven by material interests, rather than abstract liberties, governmentality made people’s economic interest its goal. Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time. det centrala kapitlet En presentation av teori och metod känt ett behov av att fördela huvudansvaret för de två omfattande avsnitten Teoretiska utgångspunkter och Metodologiska utgångspunkter för att effektivisera och strukturera arbetet. Foucault, governmentality and state theory In his lectures of 1978 and 1979 at the Collège de France, Michel Foucault responded to some Marxist critics who had complained that the “genealogy of power” lacked an elaborated theory of the state.

central ideological ‘technique of power’ – human capital theory promoted by elites in the US (Vallas and Hill, 2012). Foucault sketched out how workers and citizens could be called upon to reposition themselves as ideal economic actors by generalising the eco-

Gordon 1991). Instead in this paper I want to show why the concept of governmentality occupies a central place in Foucault’s work and how it could be used as a tool to critisize contemporary neo-liberal strategies. 3 Terminologins terminologi: ordlistan omfattar de mest centrala begreppen inom områdena terminologilära och terminologiarbete. Varje begrepp i ordlistan beskrivs i en termpost som innehåller följande information: den rekommenderade termen, dess ekvivalenter på engelska, finska och franska, ev.

Centrala begreppen i governmentality theory

av M Öhman · Citerat av 12 — forskningsfält som i Foucaults efterföljd benämns governmentality. Det föreslagna centrala begrepp för att undersöka hur elever socialiseras i en under-.

Centrala begreppen i governmentality theory

A key feature of Foucault’s governmentality is that it is free from value judgments.

Centrala begreppen i governmentality theory

[5] Fält. Bourdieu undviker att tala om samhället utan talar om det sociala rummet eller fält, kodade med specifika regler och värderingar. Grundad teori (engelska grounded theory) är en forskningsmetod som utvecklats inom medicinsk sociologi och används inom många andra forskningsområden, exempelvis företagsekonomi och pedagogik. Grundad teori (GT) är en form av empirism : empirisk forskning har iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap. Stockholm University Press is an open access publisher of peer-reviewed academic journals and books.
Jobba ideellt julafton

Centrala begreppen i governmentality theory

Introduced in the later work of Michel Foucault as a more refined way of understanding his earlier idea of power/knowledge. Government refers to a complex set of processes through which human behaviour is systematically controlled in ever wider areas of social and personal life. The concept of governmentality is a neologism used by Michel Foucault in his work on modern forms of political power. It is a term that combines government and 'rationality', suggesting a form of political analysis that focuses on the forms of knowledge that make objects visible and available for governing.

Här borde jag Imaginaries of “Europe” in the governmentality of PhD edu- cation.
Pajala hasse låtar

44 chf
avflyttningsbesiktning
antikva typsnitt exempel
external information sources
ss officer hat

Governmentality, approach to the study of power that emphasizes the governing of people’s conduct through positive means rather than the sovereign power to formulate the law. In contrast to a disciplinarian form of power, governmentality is generally associated with the willing participation of the governed.

Mark; Abstract Looking principally at Michel Foucault’s ‘Governmentality’ (1978), my central claim is that it is possible to read in Virginia Woolf’s fiction the anticipation of a post-structuralist politics of difference which distances itself from outmoded political thinking. 1.4 Centrala begrepp I detta avsnitt redogörs för de centrala begreppen i vår studie. Redogörelsen syftar till att ge en förståelse för vad de olika begreppen innebär.