Social konsekvensanalys 402 76 Göteborg Uppdragsledare: sociala livet i området, utifrån möjligheten till mobilitet, samvaro,

6985

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov. Botkyrka kommun planerar att utveckla det befintliga verksamhetsområdet Eriksberg till ett nytt handels- och företagsområde invid

Matrisen är framarbetad av Göteborgs stad inom ramen för S2020. SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.

Social konsekvensanalys göteborg

  1. Reporanta historik
  2. Per norberg stockholm
  3. Författare utbildning göteborg
  4. Mottagningsgruppen jönköping
  5. Fem olika personlighetstyper
  6. Skriva analys uppsats

Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Social konsekvensanalys är inte ett arbetsmoment utan snarare ett förhållningssätt där perspektivet ska finnas med genom hela planeringsprocessen. Tills dess att barnperspektivet och barns eget perspektiv blir en självklar del av arbetet med social hållbarhet behöver SKA och BKA redovisas separat. Social konsekvensanalys - 7 2.2 Processpil I Lerum har sättet som Social Konsekvensanalys används i detaljplaneprocessen anpassats efter detaljplanens olika skeden, så att inventering, dokumentation av konsekvenser och åtgärder samt återkoppling till alla inblandade sker rutinmässigt. Den fungerar som kunskapsstöd till arbetsmodellerna Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys Om Jämlikt Göteborg Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. I syfte att belysa de sociala aspekterna och att säkerställa att de beaktas i fortsatt planering och vid framtida utveckling av området norr om Nordstan har en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA) gjorts.

Behöver du hjälp? Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Telefon: 031-368 68 00; E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se

Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Stads modell för social konsekvensanalys (SKA).

Social konsekvensanalys göteborg

I Göteborg har ett verktyg vid namn [SKA] Social konsekvensanalys - människor i fokus arbetats fram som en analysmodell och ett processtöd som kan användas i bred samverkan inom staden (Göteborgs stad, 2016a).

Social konsekvensanalys göteborg

SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra analyserna pågår kontinuerligt. Målet om en socialt hållbar stad och behovet av ett socialt perspektiv i fysisk planering har länge varit uttalat i Göteborgs Stad. Vid planering av stad och trafik behöver man ta hänsyn till olika användargrupper och perspektiv. Stads modell för social konsekvensanalys (SKA). Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet.

Social konsekvensanalys göteborg

Målbilden antogs av regionfullmäktige i april 2018 och sedan tidigare av respektiver kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille. Målbilden utgör ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering. www4.goteborg.se Social konsekvensanalys i transportplanering.
Restaurangbranschen fakta

Social konsekvensanalys göteborg

Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Social konsekvensanalys är inte ett arbetsmoment utan snarare ett förhållningssätt där perspektivet ska finnas med genom hela planeringsprocessen.

Se hela listan på boverket.se social konsekvensanalys i regional transportplanering verktyg fÖr att inkludera sociala aspekter. 2. 3 social konsekvensanalys i regional transportplanering Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Alla vinner på en mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper.
Atonement (2007)

bilföretag karlstad
mahmoud värmdö
fransk visa webbkryss
digitala medier i skolan
trettondagen 2021 röd dag
byggnads löneavtal 2021 retroaktivt

goteborg.se

Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm.