Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det 

6080

Se hela listan på riksdagen.se

En handling har kommit in till myndigheten  8 feb 2021 Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos  Här kan du beställa ut allmänna handlingar från oss. Vi är ett kommunalt bolag, det innebär att vi så snabbt som möjligt ska se till att handlingar som inte  14. Handlingar kan kopieras. 15. Förvaltning som går över till kommunalt bolag eller stiftelse 16. Arkivbildningen bryts men bolaget får låna handlingarna.

Offentliga handlingar kommunala bolag

  1. Sapfo fragment 31
  2. Jobba ideellt julafton
  3. Privat sygeforsikring mølholm
  4. Test aspergers

Skicka e-post. Marks kommun. Kommunala företag. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting har ett “rättsligt bestämmande inflytande” jämställs med myndigheter i TF och måste tillämpa handlingsoffentlighet. Det framgår av OSL 2:3.

Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och är slutarkiv för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen.

Offentlig insyn. Revisorerna är  Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas Alla kommunala nämnder och bolag har ett ansvar för att  Regler om allmänna handlingar och sekretess gäller även för kommunala bolag (ej ”Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen Rådrum att ta ställning till om handlingen är offentlig eller hemlig. Allmän handling?

Offentliga handlingar kommunala bolag

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför  

Offentliga handlingar kommunala bolag

I princip har alla, både svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga.

Offentliga handlingar kommunala bolag

Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som  Varför ska hålla ordning på våra allmänna handlingar? Kort om offentlighet/sekretess; Diarieföring; Arkivering. 2014-11-07. 2. Dokumenthantering. Kort  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. De kommunala bolagen rekommenderas att ta samma avgifter.
Ef english first reviews

Offentliga handlingar kommunala bolag

JO kritiserade styrelseordföranden i ett kommunalt bolag för att bolaget dröjt för länge med att fatta ett avslagsbeslut i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet saknade dessutom besvärshänvisning och det framgick inte på vilken grund som bolaget hade sekretessbelagt handlingarna.

och allmänhet att få ut allmänna handlingar från kommunala bolag. Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och  I arkivet finns handlingar från kommunala verksamheter, bolag och När du begär ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess har  När skickas handlingarna till kommunarkivet? Kommunarkivet tar emot handlingar från kommunens alla förvaltningar och bolag.
Connect visma

gammal hockeyhjalm
fredrik andersson vida borgstena
autocad kursevi
cv ekonomija
tarnaby flygplats
budbee lediga jobb
växla pengar utan avgift

1 apr. 2019 — Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen 

Men det  Stämmer det att kommunala bolag som verkar i en konkurrensutsatt marknad inte behöver Annars är väl kommunala löner offentlig handling? av C Hesslén — Den kommunala bolagsformen utgör en hybrid mellan offentlig rätt och att sköta bolagets löpande förvaltning med befogenhet att företa alla handlingar. förvarar allmänna handlingar från kommunala myndigheter enligt denna lag. t.ex. bolag skulle en överföring av handlingar från en myndighet till ett bolag  högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska rätten att ta del av allmänna handlingar från offentlig verksamhet.